Uncategorized

Een verhaaltje, en een wens voor 2020

Op een donkere dag aan het eind van het jaar 
(Toon Tellegen)
 
“Op een donkere dag aan het einde van het jaar vergaderden de dieren op de open plek midden in het bos. Toen iedereen wat had gezegd, schraapte de tor zijn keel en vroeg: ‘Wie van ons is er wel eens dood gegaan?’
De wind waaide door de bomen, de zon was dof en iedereen zweeg. ‘Niemand?’ vroeg de tor.
De salamander stond op en vroeg: ‘Echt dood? Niet alleen je staart of zo…?’ ‘Nee, echt dood’, zei de tor.
Het bleef stil. Niemand durfde om zich heen te kijken. Ten slotte zei de tor: ‘Dank jullie wel. Dat wilde ik alleen maar even weten.’
Er ontstond geroezemoes. En iedereen stootte iedereen aan. ‘Waarom wilde je dat weten?’ vroeg de ekster. ‘Voor alle zekerheid’, zei de tor. Toen draaide hij zich om en verdween in een struik.
Dieren die nog nooit hun voorhoofd hadden gefronst, fronsten het nu, en de wind wakkerde aan en er was niets meer te vergaderen. De mier en de eekhoorn liepen naar huis. De mier rilde, maar het waren geen gewone rillingen. ‘Wat zijn dat voor rillingen?’ vroeg de eekhoorn. ‘Dat zijn huiveringen’, zei de mier. ‘Huiveringen??’ zei de eekhoorn. ‘Daar heb ik nog nooit van gehoord.’ ‘Nee’, zei de mier. ‘Die heb ik voor het eerst.’
De eekhoorn begon diep na te denken. Maar plotseling werd hij bang dat hij te diep zou nadenken en misschien wel niet meer terug zou kunnen denken. En zo hevig als hij kon, begon hij aan beukennoten te denken en aan dennenappels en aan de rivier en de zon en de zomer. Hij stootte de mier aan en zei: ‘Daar moet je ook aan denken, mier, aan de zomer!”
 

 

Bang zijn we allemaal wel eens, natuurlijk,

maar tegenwoordig zijn zoveel mensen steeds-weer-bang…

Bang voor morgen

Bang voor het donker

Bang voor een dreigbrief

Bang voor die blaffende hond

Bang voor het einde van de maand


Bang voor stilte

Bang voor het nieuwe

Bang voor eenzaamheid

Bang voor andere mensen

Bang voor ‘andere’ mensen


Bang voor ziekte

Bang om te weten

Bang om niet te weten

Bang om achter te blijven

Bang voor vallende takken


Bang voor te veel en

Bang voor te weinig

Bang om ‘boomer’ genoemd te worden

Bang voor angst?


Mijn wens voor 2020:

 

Maak je zoveel mogelijk zo weinig mogelijk zorgen!

(misschien af en toe een klein beetje over het klimaat)

En denk zoals de eekhoorn aan beukennoten, 

en dennenappels, 

en de rivier, 

en de zon …

 

 

Jan Mankes, Evening landscape with moon, 1912

 

 
 

Standaard